Paikallissäännöt

24.3.2017

IRTOKIVET HIEKKAESTEISSÄ

Hiekkaesteissä olevat irtokivet saa rangaistuksetta poistaa. (Sääntö 24-1)

KASTELULAITTEEN KANNET

Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja. Mikäli kastelulaitteen kansi
tai muu haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön
reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta
seuraavasti: Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä
ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta, saadaan se nostaa, puhdistaa ja
pudottaa lähimpään paikkaan, joka vapauttaa haitasta, mutta ei lähemmäksi
reikää eikä esteeseen tai viheriölle.

MITTAPAALUT KENTÄLLÄ

Lipputangot, mainostaulut sekä väylien reunoissa sijaitsevat mittapaalut, joista mitattu matka on viheriön keskelle, ovat kiinteitä haittoja. Paalun ja taulun poistaminen tai siirtäminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (sääntö 24-2: pallon voi pudottaa mailan mitan päähän lähimmästä paikasta, jossa vapaudutaan haitasta ja joka ei ole lähempänä reikää).

KENTÄLLÄ SIJAITSEVAT TIET JA SILLAT

Hiekkapäällysteiset tiet ja sillat ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (sääntö 24-2: pallon voi pudottaa mailan mitan päähän lähimmästä paikasta, jossa vapaudutaan haitasta ja joka ei ole lähempänä reikää).

VÄYLILLÄ PINTAAN NOUSEVAT KIVET

Lyhyeksi leikatuilla alueilla (väylillä) pintaan nousevat kivet ovat epänormaali kenttäolosuhde, haitasta vapautuminen sääntö 25-1 (pallon voi pudottaa mailan mitan päähän lähimmästä paikasta, jossa vapaudutaan haitasta ja joka ei ole lähempänä reikää).

MERKITSEMÄTTÖMÄT OJAT

Kentällä olevat merkitsemättömät ojat ovat kenttään kuuluvia osia.


PALLON LIIKUTTAMINEN VIHERIÖLLÄ VAHINGOSSA


Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:
Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat
vahingossa palloa tai merkkinappia. Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti. Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.
Huom.: Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.

TIIT

Tiitä on käytettävä. Tiiauspaikalla tulee käyttää puusta tai puumassasta valmistettua tiitä. Muovitiin käyttö kielletty.

ETÄISYYDEN MITTAUSLAITTEET

Etäisyyden mittalaitteet tai paikannuslaitteet ovat aina sallittuja.

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA

Reikäpeli: reiän menetys

Lyöntipeli: kaksi lyönti